„Poważnie rozważamy zawieszenie lub zakazanie ratingów” w sytuacji, gdy kraje podejmują “pełne wysiłki” dla wdrożenia programów sanacyjnych – powiedział  w Brukseli unijny komisarz ds. usług finansowych Michel Barnier. Propozycja ta ma być włączona do projektu legislacyjnego, który Barnier przedstawi w listopadzie – relacjonuje agencja Bloomberg.

UE może również zmusić agencje ratingowe do ujawnienia wewnętrznych analiz, na podstawie których podejmują one decyzje o obniżeniu ratingów dla poszczególnych rządów – wynika z wypowiedzi komisarza, który dodał, że trzeba się upewnić, iż o takich degradacjach przesądzają „jasno określone metody”.

Rządy unijne skrytykowały decyzje agencji ratingowych dokonujących degradacji zadłużenia Grecji, Irlandii i Portugalii chociaż kraje te otrzymały międzynarodową pomoc. Podkreślono, że były to decyzje nieusprawiedliwione, jedynie zaostrzające kryzys fiskalny w regionie.

Według Komisji Europejskiej obniżenie w lipcu ratingu kredytowego Portugalii o cztery stopnie przez agencje Moody’s Investors Service przyczyniło się do „zwiększenia czynnika niepewności” w sytuacji tego kraju. 

Zapowiadane na listopad propozycje UE mają również dotyczyć większej dywersyfikacji rynku ratingowego. Chodzi o większe zaangażowanie mniejszych i już działających dostawców ratingów. Nie planuje się natomiast utworzenia nowej europejskiej agencji ratingowej – powiedział Barnier.