Analitycy oczekiwali inflacji bazowej we wrześniu 2011 roku na poziomie 2,8 proc.

W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła 0,2 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym we wrześniu 2011 roku 3,5 proc., wobec 3,9 proc. w sierpniu.

Wrześniowa inflacja bazowa rdr, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 3,5 proc., wobec 3,6 proc. w sierpniu.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła rdr we wrześniu 4,2 proc., tak samo jak w sierpniu.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS we wrześniu wyniósł 3,9 proc. rdr.