W komunikacie podano, że finansowanie EBOiR przyspieszy również wprowadzenie przez Polkomtel mobilnych usług szerokopasmowych 4G, niedostępnych obecnie w Polsce. Ponadto projekt zakłada wzmocnienie nadzoru korporacyjnego spółki i poprawę efektywności zarządzania.

W lipcu akcjonariusze Polkomtela podpisali ze Spartan Capital Holdings umowę sprzedaży 100 proc. akcji Polkomtela.

Całkowita wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.

Umowę ze strony sprzedających podpisały: PGE, PKN Orlen, KGHM, Węglokoks oraz Vodafone Americas i Vodafone International Holdings. Posiadają oni łącznie 100 proc. akcji Polkomtela.

Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.