Po lipcu br. deficyt ten wyniósł 8,2 mld euro. Eksport w tym okresie wzrósł o 15,3% w ujęciu rocznym i osiągnął 77,1 mld euro, zaś import - o 15,1% r/r i wyniósł 85,3 mld euro, podano także.

GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 124,8 mld USD, a import - 137,5 mld USD. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 21,7%, a import o 21,6%.

Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 12,7 mld USD (w analogicznym okresie poprzedniego roku - minus 10,6 mld USD). Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. "Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 49,8 mld zł (minus 17,5 mld USD, minus 12,6 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 25,5 mld zł (minus 9,0 mld USD, minus 6,4 mld euro).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 39,3 mld zł (13,8 mld USD, 9,9 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 44,9 mld zł (15,8 mld USD, 11,3 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,6% (w tym UE 78,0%), a w imporcie 66,7% (w tym UE 59,3%), wobec odpowiednio 85,3% (w tym UE 79,3%) i 67,4% (w tym UE 59,6%) w analogicznym okresie ub. roku" - podano w komunikacie. "Udział Niemiec w eksporcie był wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,3 pkt i wyniósł 26,2%, a w imporcie – wyższy o 0,2 pkt i stanowił 22,1%. Dodatnie saldo wyniosło 6,5 mld zł (2,3 mld USD, 1,7 mld euro), wobec 5,4 mld zł (1,9 mld USD, 1,3 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Szwecji, W. Brytanii, Niderlandów, na Węgry, do Włoch i Hiszpanii, a importu z Rosji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Niderlandów, Francji, W. Brytanii, Belgii, Chin i Włoch.