Jak przypominał Pawlak w czwartek, podsumowując prace MG, najważniejszą misją resortu jest stworzenie najlepszych w Unii Europejskiej warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas multimedialnej prezentacji wicepremier użył technologii Kinect. Dzięki niej można np. uruchamiać gestami funkcje, wywoływane normalnie ruchami komputerowej myszy.

Wśród osiągnięć Ministerstwa Gospodarki Pawlak wymienił dwie ustawy deregulacyjne, z których pierwsza weszła już w życie, a druga czeka na podpis prezydenta. "Zmieniliśmy kulturę funkcjonowania urzędów na bardziej przyjazną dla przedsiębiorców" - powiedział wicepremier. Dodał, że sukcesem była też ustawa antyspreadowa, która pomogła obniżyć koszty kredytów hipotecznych.

Kolejnym ważnym zrealizowanym punktem - według wicepremiera - to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jak mówił, tzw. jedno okienko okazało się nie do końca udanym przedsięwzięciem, bo urzędy nie nadążały z pracą. "System CEIDG pozwala zarejestrować działalność gospodarczą z domu, nie potrzeba żadnych okienek i to jest przykład skutecznego wdrożenia. To był system za nieduże pieniądze, a ułatwiający znakomicie życie" - stwierdził Pawlak, dziękując jednocześnie pracownikom ministerstwa za prace przy tym rozwiązaniu.

Wyraził też opinię, że na początku następnej kadencji należy uruchomić kolejny pakiet antykryzysowy. Wyjaśnił, że powinny się tam znaleźć rozwiązania, które np. "budują dobre relacje między pracodawcami a pracującymi" i pozwalają utrzymują miejsca pracy.

Pawlak odniósł się też do śmierci twórcy i byłego prezesa firmy Apple Steve'a Jobsa

Zdaniem ministra gospodarki, powinno się też wykorzystać środki zgromadzone w Funduszu Pracy. "Tam jest kilka miliardów złotych, które wymagają uruchomienia" - mówił, dodając, że dziś tych pieniędzy nie pozwala uruchomić minister finansów, któremu "bardziej zależy na relacji zadłużenia do PKB". Ten fundusz powinien być zarządzany przez pracodawców i związki zawodowe, więc przez tych, którzy się na niego składają - wyjaśnił wicepremier.

W jego opinii, kolejnym kluczowym zadaniem powinno być dalsze obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pawlak podkreślał, że duże możliwości zmniejszenia obciążeń administracyjnych leżą np. w procedurach zezwoleń na budowę czy związanych z przyłączami, np. sieci energetycznej, które są "bardzo uciążliwe".

"Konieczne będzie też dokończenie działań z tej kadencji, np. pakietu modernizacyjnego w energetyce. Chodzi tu o promowanie podejścia bazującego na low emission economy, czyli niskoemisyjnej gospodarce, zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, magazynowania energii" - ocenił wicepremier.

Pawlak odniósł się też do śmierci twórcy i byłego prezesa firmy Apple Steve'a Jobsa. "Ludzie, którzy tworzą historię odchodzą czasami przedwcześnie. To szczególny moment i myślę, że będziemy długo wspominać jego osobę i pasję w działaniach na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego" - powiedział wicepremier.