Inflacja konsumencka w sierpniu br. wyniosła 4,3% r/r wobec 4,1% w lipcu. NBP podkreśla, że w momencie przeprowadzania badania przez Ipsos ankietowani znali jedynie dane za lipiec. Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5% +/- 1 pkt proc.