W gąszczu spraw, którymi musi zająć się początkujący przedsiębiorca, wybór konta firmowego może wydawać się pozycją niewiele znaczącą, a wybór „pierwszego lepszego” najlepszym rozwiązaniem. Nieczęsto jednak tak podejmowane decyzje są opłacalne. Podobnie jest w przypadku wyboru konta firmowego – tutaj do stracenia jest nawet kilkaset złotych rocznie. Warto więc przyjrzeć się ofercie kont firmowych z bliska.

Co uwzględnić przy wyborze konta firmowego?

Najmniej musimy martwić się o opłatę z tytułu otwarcia rachunku. We wszystkich bankach, których ofertę przeanalizowaliśmy, otwarcie konta jest bezpłatne. Jest jednak kilka innych opłat, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Do najbardziej podstawowych należą:
• opłata za prowadzenie rachunku,
• opłata za wydanie i użytkowanie karty debetowej,
• koszt przelewów zewnętrznych
• oraz wypłaty z bankomatu.

Z reguły darmowe są te usługi, korzystanie z których odbywa się w ramach infrastruktury danego banku. Zwykle więc zapłacimy 0 zł za przelew wewnętrzny (na inne konto w tym samym banku) lub wypłatę ze „swojego” bankomatu. Z kolei opłaty za korzystanie z karty debetowej są często uzależnione od sumy transakcji przeprowadzonych w poprzednim miesiącu, zwykle jest to kwota w przedziale 300-500 zł. Wydanie samej karty z reguły jest bezpłatne. Opłata za kartę, jeśli już została nam naliczona, nie powinna przekroczyć 5 zł/m-c.

Nieco bardziej kosztowne jest korzystanie z „obcych” bankomatów. W tym wypadku 5 zł jest standardem dla pojedynczej transakcji, ale może to być znacznie więcej. Częstą praktyką jest bowiem ustalanie minimalnej kwoty opłaty (często jest to właśnie 5 lub 6 zł) lub procentu od wypłacanej kwoty wysokości od 0,15% (BOŚ) do 4,5% (Bank Pekao S.A.). Dla przykładu, jeśli posiadamy konto firmowe w Banku Pekao S.A. i wypłacamy 50 zł z bankomatu należącego do innej sieci, zapłacimy opłatę wysokości 6 zł, czyli prowizję w minimalnej wysokości. Jeśli jednak chcemy wypłacić 1000 zł, zapłacimy prowizję wysokości 4,5%, czyli 45 zł! Co ciekawe, spośród banków uwzględnionych w rankingu tylko Polbank ustalił górną granicę prowizji – tutaj na pewno nie zapłacimy więcej niż 15 zł.

Warto więc, wybierając konto firmowe, uwzględnić profil naszej działalności i strukturę wydatków (liczbę wykonywanych przelewów zewnętrznych i wypłat z bankomatów, wysokość operacji na karcie debetowej). Nieodpowiedni dobór konta może skutkować koniecznością ponoszenia znaczących wydatków związanych z jego obsługą. 

Czy można mieć konto za 0 zł?

Sposób korzystania z konta ma znaczący wpływ na ponoszone opłaty. Ranking kont firmowych przygotowaliśmy, uwzględniając koszty, jakie poniesie przedsiębiorca o przychodzie i średnim saldzie na rachunku rzędu 3000 zł. Nasz przedsiębiorca wykonuje miesięcznie osiem przelewów (pięć zewnętrznych, dwa do ZUS, jeden do US), dwie wypłaty w obcych bankomatach oraz 5 transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 500 zł. Ile w tej sytuacji zapłaci za konto?
Najlepszym rozwiązaniem będzie nie zapłacić nic, i to właśnie rozwiązanie wprowadził Idea Bank (konto Firma to Zysk). Na podium znalazł się także Citi Handlowy (CitiKonto) z rocznymi wydatkami rzędu 36 zł oraz ING Bank Śląski – tutaj obsługa konta w skali roku będzie nas kosztować 54 zł.

Sprawdź najlepsze oprocentowanie na kontach

W kilku bankach prowadzenie rachunku może nawet generować pewne zyski. Tak jest w przypadku Idea Banku, gdzie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane w wysokości 5% z dzienną kapitalizacją odsetek. Alior Bank postanowił natomiast zastosować prostsze rozwiązanie i wypłaca 50 zł klientom, których średnie saldo na rachunku za ostatni miesiąc wynosi 9000 zł.