"Targi Polagra zawsze miały jedną, główną myśl, aby pokazać i wypromować naszą dobrą żywność i ułatwić kontakty szeroko pojętej branży rolno-spożywczej. Musimy podkreślać znaczenie rolnictwa dla rozwoju Polski i szans, jakie rolnictwo daje innym branżom. W tym obszarze dzieje się dobrze, mamy przecież dodatni bilans handlowy rolnictwa" - przypomniał Bronisław Komorowski.

Prezydent nawiązał też do rocznicy zamachu na World Trade Center z 2001 roku. "11 września i to, co się stało, było zagrożeniem dla naszej wolności, w tym wolności gospodarczej. Polagra w jakiejś mierze jest dowodem zwycięstwa nad tymi siłami, które wtedy chciały naszą wolność ograniczać" - powiedział.

Podczas uroczystości prezydent odznaczył osiem osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki w swoim wystąpieniu mówił o przyszłości rolnictwa.

"Przed nami wyzwania przyszłości, takie jak bezpieczeństwo żywnościowe - ilościowe i jakościowe oraz nowa wspólna europejska polityka rolna. Po siedmiu latach obecności w UE nasze rolnictwo dobrze wykorzystuje europejskie środki i pokazało, że potrafi się zmienić. Będziemy je dalej rozwijali, szanując tradycyjnie dobrą jakość polskiej żywności" - powiedział minister.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Dacjan Ciolos chwalił dobre wykorzystanie przez Polskę szans, jakie daje wspólna unijna polityka rolna. Zaznaczył też, że niedługo zaprezentowane będą nowe założenia tej polityki, które dadzą Polsce szanse na rozwój.

Otwarte w niedziele w Poznaniu targi to: Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra - Food, Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Pakfood, Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra - Tech, Międzynarodowe Targi Gastronomii Gastro Trendy, oraz Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Smaki Regionów.

Targi, jak się szacuje, ma odwiedzić w tym roku 45 tys. gości.