W ujęciu kwartalnym PKB wyrównany sezonowo wzrósł w II kwartale o 0,2 proc. w obu grupach krajów. W Polsce wzrost PKB według Eurostatu wyniósł 1,1 proc. w ujęciu kwartalnym i 4,5 proc. rocznie.