W wielogodzinnych spotkaniach wezmą udział przedstawiciele nauki, biznesu i władz, by wspólnie zastanawiać się nad sposobami wszechstronnego wykorzystania wiedzy i nowoczesnych technologii do pobudzenia ekonomicznego Śląska i rozwoju innowacyjności. Ideą Forum jest zainicjowanie współpracy wielu środowisk w jednakowym stopniu i w różnych aspektach zaangażowanych w powstawanie młodych firm z przyszłością. Przedsiębiorcy dowiedzą się skąd zyskać kapitał na etapie pomysłu na własny biznes i jak radzić sobie z barierami prawno – administracyjnymi utrudniającymi działalność gospodarczą. Przedstawiciele instytucji finansowych podkreślą znaczenie finansowania zewnętrznego w projektach inwestycyjnych i przybliżą funkcjonowanie venture capital. Władze samorządowe wspierające rozwój inicjatyw gospodarczych przedstawią procedury wykorzystania funduszy strukturalnych od strony zagadnień administracyjno – prawnych. Reprezentanci środowisk akademickich rozstrzygną wpływ badań naukowych na udane rezultaty wybranych projektów inwestycyjnych. Dzięki wsparciu z zewnątrz, zaangażowaniu nauki i nowoczesnych technologii narodziło się wiele prężnych firm wytrwale kreujących swą markę. Zaprezentowane zostaną przykłady młodych przedsiębiorstw, którym udało się zaistnieć, wypełnić niszę i stać liczącym się uczestnikiem rynku. Na zakończenie forum paneliści wezmą udział w ogólnej debacie na temat wspierania rozwoju małych przedsiębiorstw i ich finansowania. Przedstawione zostaną zalety płynące z uczestnictwa w życiu gospodarczym Śląska, który ma realne szanse stać się wkrótce centrum rodzącej się przedsiębiorczości.

Organizatorami Śląskiego Forum Innowacji 2011 jest Marszałek Województwa Śląskiego, Secus Wsparcie Biznesu, Park Naukowo-Technologicznym Euro – Centrum, Górnosląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Forum jest kolejnym etapem działań w ramach ogólnopolskiego projektu pod nazwą Łowcy Biznesu realizowanego od samego początku istnienia przez Secus Wsparcie Biznesu. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego mechanizmu kojarzącego młode i innowacyjne firmy poszukujące kapitału na dalszy rozwój z zamożnymi inwestorami prywatnymi.