Chodzi o zmiany w cenniku usług z lipca 2010 r. Dotyczyły one użytkowników, którzy mieli podpisaną umowę w promocji „Zetafon”. Operatorzy w razie podwyższenia cen są zobowiązani – z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego – powiadomić o tym abonentów i poinformować ich o prawie do wypowiedzenia umowy. PTK Centertel nie wypełnił tych obowiązków.