Cenę emisyjną akcji BGŻ wyznaczono na 60 zł.

Liczba akcji sprzedawanych przeznaczonych inwestorom indywidualnym wynosiła 1.560.000, a inwestorom instytucjonalnym 3.640.000 akcji.

Ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ofercie BGŻ to 5.200.000. Wcześniej planowano sprzedaż 16.046.596 akcji.