Od początku roku zadłużenie wzrosło o 4,3 proc., czyli o 30 mld 482,7 mln zł.

Zadłużenie krajowe wyniosło 532 mld 842,8 mln zł, czyli wzrosło o 6 mld 071,0 mln zł (1,2 proc.) wobec lutego. Od początku roku wzrosło o 25 mld 831,3 mln zł, czyli o 5,1 proc.

Zadłużenie zagraniczne w marcu wyniosło 199 mld 490,4 mln zł, czyli wzrosło o 49,7 mln zł (0,0 proc.) wobec lutego. Od początku roku wzrosło o 4 mld 651,4 mln zł, czyli o 2,4 proc.

Na koniec marca 2011 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,10 lat (4,16 w lutym).

Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,33 lat wobec 4,40 w lutym.

Zadłużenie SP w PLN na koniec III stanowiło 72,8 proc. całości długu

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec marca 2011 r. wyniosło 72,8 proc. całości zadłużenia wobec 72,5 proc. na koniec lutego 2011 roku - podał resort finansów w w komunikacie.

Zadłużenie w euro wyniosło 19,8 proc. wobec 19,8 proc. na koniec lutego 2011 r.

Zadłużenie w USD wyniosło 3,5 proc. wobec 3,6 proc. na koniec lutego 2011 r.

Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,0 proc. wobec 4,1 na koniec lutego 2011 r.