Wydobycie się z fiskalnego “chaosu” i realizacja strategicznych reform są konieczne w celu zbliżenia tempo wzrostu gospodarczego do pełnego potencjału gospodarczego kraju – dowodził Kołodko, który czterokrotnie stał na czele polskiego resortu finansów w latach 1994 -2007.

“Potrzebujemy nowej strategii, która weźmie pod uwagę trwały i zrównoważony wzrost oraz rozwój gospodarczy na bazie rosnącej konkurencyjności polskiego biznesu”.  

Kołodko uważa, że Polska posiada potencjał wzrostu na poziomie 6-7 proc. PKB, ale go nie wykorzystuje z powodu opóźnienia we wdrażaniu mechanizmów zmierzających do rozwiązania deficytu budżetowego, który obecnie sięga 7,9 proc. PKB.

Były minister finansów podkreślił, że redukcja deficytu stanowi niezbędny warunek przygotowań do przyjęcia euro w latach 2016-2018, ale dodał, że kluczową sprawą nie jest termin, lecz odpowiedni kurs wymiany. “Oczywiście, że wstąpimy do strefy euro, ale musimy tego dokonać z właściwym kursem wymiany” (złotego na euro) – cytuje Kołodkę portal Emerging Markets.