UPC Polska, największa sieć kablowa na rynku, posiadająca ponad 1,1 mln klientów, czeka na decyzję od grudnia 2010 r., kiedy podpisała umowę przejęcia Aster, czwartego co do wielkości gracza na rynku. Wartość transakcji wyniosła 2,4 mld zł. Prezes UOKiK przyznała wczoraj, że początkowo spodziewała się, że decyzja zapadnie nawet przed miesiącem. Sprawa się jednak wydłuża.

– Musimy przeprowadzić badanie rynku, który jest skomplikowany. Poza tym czekaliśmy także na dodatkowe informacje od uczestników procesu. Obecnie jesteśmy w ostatniej fazie negocjacji – powiedziała Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Czy negocjacje oznaczają, że urząd wyda zgodę, ale warunkową, nie wiadomo. Szefowa urzędu odmówiła komentarza w ten sprawie.