Urzędnicy MFW pozytywnie ocenili polski system bankowy. Nie widzą obecnie zagrożenia jego stabilności. Jednak są również uwagi krytyczne.

Chodzi o kontrole banków. Powinno ich być więcej, aby uniknąć sytuacji do jakich dochodziło w innych krajach, gdzie rząd musiał podnosić kapitały chylących się ku upadkowi firm z tej branży. Pochłonęło to ogromne środki finansowe. Jako jeden z najskuteczniejszych środków zapobiegawczych wskazano wzmożony, prowadzony na bieżąco nadzór.

Ponadto KNF powinna mieć w naszym kraju większą niezależność - uważa Fundusz. Powinno się to odbyć m.in. poprzez zwiększenie możliwości wydawania aktów prawnych przez Komisję, a nie tylko rekomendacji, jak to robi obecnie.