O wzmożonym zainteresowaniu kredytami dla przedsiębiorstw mówili ostatnio przedstawiciele ING, BRE Banku i BZ WBK. W przypadku dwóch pierwszych już w I kw. widać było wzrost portfeli kredytowych. W ING w skali roku zwiększył się on o 18 proc., zaś kwartalnie o 4 proc., natomiast w przypadku BRE Banku było to odpowiednio 5,9 proc. i 6,3 proc.

Z kolei w BZ WBK co prawda rok do roku kredytów biznesowych było o 4 proc. mniej niż w 2010 r., ale prezes Mateusz Morawiecki twierdził, że kwiecień był rekordowy, jeśli chodzi o kredyty dla MSP. – Spodziewamy się, że przyspieszenie w portfelu MSP oraz korporacyjnym będzie bardziej widoczne w II kw. tego roku – mówi Mateusz Morawiecki.

Niewielkie ożywienie w I kw. potwierdzają nie tylko raporty finansowe banków, ale również dane Narodowego Banku Polskiego. Wynika z nich, że w porównaniu z wynikami na koniec 2010 r. w I kw. wartość kredytów dla sektora MSP wzrosła o 5 mld zł, a dla dużych firm o 1 mld zł.

– Po dość niemrawym I kw. od kwietnia widzimy dynamiczny wzrost zainteresowania kredytami ze strony małych i średnich firm. Dotyczy on głównie branż produkcyjnych – mówi Piotr Jabłoński z Raiffeisen Bank Polska.

Większość banków ma już kompletną ofertę, jeśli chodzi o MSP. Dołączają do nich kolejne, które do tej pory zajmowały się głównie bankowością detaliczną lub obsługiwały duże jednostki, jak np. ostatnio DnB Nord.

Kampanię marketingową adresową do MSP zapowiada BZ WBK. Nowe produkty dla tego typu firm ma zamiar na dniach wprowadzić również BOŚ. Linia wielocelowa to odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców przebadanych przez firmę SMG/KRC. Wynika z nich, że dla 80 proc. z 500 przebadanych przedsiębiorstw najważniejsze przy wyborze oferty banku są koszt finansowania, możliwość skorzystania z kilku produktów kredytowych w ramach jednej umowy i szybkość ich uruchomienia. Dlatego BOŚ Bank w jednym pakiecie udostępnia m.in. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym czy kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym.

Nowe 4 pakiety rachunków dla MSP wprowadził od poniedziałku również Kredyt Bank. W zależności od tego, na który z nich zdecyduje się przedsiębiorca, ma dostęp do bankowości internetowej, określoną liczbę darmowych przelewów i nielimitowaną liczbę przelewów wewnętrznych.

Kluczowe dla rynku okażą się dane o sprzedaży kredytów, które we wtorek i w środę przedstawią PKO BP i Pekao. Jednak, zdaniem analityków, w tych bankach nie będzie jeszcze widać większego ożywienia. Ich zdaniem, w kredytach dla firm udzielonych przez te dwa największe banki będzie widać niewielki wzrost, ale nie ma co liczyć na dynamikę taką jak w ING czy BRE Banku.