Aby złożyć zapis na akcje niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego, który można założyć w jednym z 35 Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub w 277 oddziałach PKO Banku Polskiego, w których prowadzona jest obsługa maklerska. Otwarcie oraz prowadzenie rachunku inwestycyjnego jest bezpłatne do końca 2011 r. (dla rachunków otwartych do 30 czerwca 2011 r.) – wynika z komunikatu prasowego banku.

Dom Maklerski PKO BP umożliwia inwestowanie na giełdzie bezpośrednio z konta osobistego, dzięki połączeniu rachunku ROR z rachunkiem inwestycyjnym. Usługa integracji pozwala na składanie zlecenia na zakup instrumentów finansowych przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, bez potrzeby dokonywania przelewu na rachunek maklerski. Pozwala również na szybkie i wygodne składanie zapisów na akcje nowych emisji w ramach ofert pierwotnych.

„Z każdą kolejną dużą ofertą publiczną zauważamy coraz większe zainteresowanie klientów indywidualnych możliwościami, jakie daje rynek kapitałowy, dlatego staramy się ułatwić im dostęp do usług maklerskich – mówi Bożena Kłopotowska, Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dodaje, że w trakcie oferty BGŻ inwestorzy mogą skorzystać z szerokiej sieci placówek. Zapisy przyjmowane są także przez Internet (serwisy Superm@kler, iPKO, Inteligo) oraz serwis telefoniczny. W odpowiedzi na oczekiwania klientów uproszczone zostały także procedury obsługi i wprowadzony został korzystniejszy sposób naliczania prowizji maklerskiej.

„Oferta BGŻ jest kolejną po ubiegłorocznych prywatyzacjach, przeprowadzaną w ramach idei „Akcjonariatu Obywatelskiego”, którego jednym z partnerów jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W ramach tej współpracy włączył się on w rozpoczynający się w czerwcu program edukacyjny. W ramach ogólnopolskiego roadshow z udziałem m.in. naszych specjalistów, potencjalni oraz obecni inwestorzy będą mogli zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania rynku kapitałowego oraz inwestowania na giełdzie” - podkreśla Kłopotowski.

Promocyjna stawka prowizji od zapisu na akcje BGŻ wynosi 0,19 proc. (nie mniej niż 5 zł). Każdy inwestor może złożyć tylko jeden zapis na minimalnie 12 i maksymalnie 120 akcji. Zapis składany jest po cenie 90 zł. Przydział akcji nastąpi do 20 maja 2011 r. Pierwszy dzień notowania akcji BGŻ na Giełdzie planowany jest 27 maja 2011 r.
W ofercie publicznej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest współoferującym i współprowadzącym księgę popytu.
Prospekt Emisyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.dm.pkobp.pl.