Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 503,00 mln zł wobec 529,00 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3898,00 mln zł wobec 4058,00 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 111,00 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1030,00 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11758,00 mln zł wobec 12555,00 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 880,00 mln zł zysku netto wobec 3356,00 mln zł zysku rok wcześniej.

TPSA zwiększyła rezerwę związaną ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł

Telekomunikacja Polska (TPSA) zwiększyła rezerwę związaną ze sporem sądowym z firmą DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł, wynika z raportu kwartalnego spółki. TPSA już wcześniej informowała, że zwiększy rezerwę, ale nie podała możliwych wartości. Spółka potwierdziła, że podtrzymuje swoją strategię inwestycyjną i politykę dywidendową.

"Mając na względzie zarówno wyrok częściowy, wydany przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie sporu z DPTG w odniesieniu do okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku („faza I"), jak i potencjalny wyrok za okres od lipca 2004 roku do stycznia 2009 roku („faza II"), Zarząd TPSA przeprowadził niezbędne przeszacowanie rezerwy. Rezerwa została zwiększona z kwoty stanowiącej równowartość 1,1 mld zł do kwoty stanowiącej równowartość około 2,2 mld zł" - czytamy w raporcie.
Spółka podała, że skorygowana rezerwa składa się z sumy zasądzonej za „fazę I" oraz wyniku liniowej projekcji kwoty zasądzonej wyrokiem częściowym za 125 miesięcy „fazy I" na okres 55 miesięcy „fazy II", z uwzględnieniem odsetek.

W wyniku powyższego przeszacowania rezerwy, zysk EBITDA grupy za 9 miesięcy 2010 roku zmniejszył się do 3 331 mln zł, a strata netto za ten okres wyniósł -110 mln zł. Strata netto za sam III kwartał wyniosła 720 mln zł.