Jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki, w dokumencie zniesiono klauzulę zakazującą reeksportu rosyjskiego gazu, która obowiązywała w dotychczas obowiązującej umowie z Rosją.

"Rada Ministrów wyraziła zgodę na podpisanie dokumentów i związanie Polski wymienionymi protokołami (do obowiązujących międzyrządowych porozumień z Rosją)" - czytamy. Jak wyjaśniło CIR, zawarcie porozumień wynika z konieczności zapewnienia Polsce dodatkowych dostaw gazu ziemnego i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Do najważniejszych postanowień zawartych w zaakceptowanych protokołach należą: zwiększenie wielkości dostaw gazu ziemnego do poziomu około 10 mld m sześc. rocznie, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego okresu obowiązywania umowy gazowej (2022 r.) oraz wyznaczenie operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System na operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

UE wymaga, by operatorzy gazociągów transportowych byli niezależni i zapewniali dostęp stron trzecich do usług przesyłu

"Zniesiona zostaje dodatkowo klauzula reeksportu gazu ziemnego. Ponadto strony umowy wyraziły wolę podpisania kontraktu umożliwiającego utrzymanie tranzytu gazu ziemnego przez terytorium Polski do 2045 r." - czytamy w informacji resortu gospodarki.

Projekt porozumienia między Polską a Rosją w sprawie zwiększenia dostaw gazu do Polski o ok. 2 mld m sześc. rocznie (z 7,45 do ok. 10 mld m sześc.) uzgodniono 17 października w Moskwie. Zapowiedziano wówczas, że zostanie ono sfinalizowane, gdy umowę operatorską uzgodnią Gaz-System i EuRoPol Gaz.

Obie firmy poinformowały we wtorek, że podpisały umowę ws. powierzenia Gaz-Systemowi obowiązków operatora na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Należący do Skarbu Państwa Gaz-System ma zarządzać rurą zgodnie z wymogami UE.

Do tej pory operatorem polskiej części gazociągu jamalskiego, który transportuje rosyjski surowiec do Niemiec, był należący głównie do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz Gazpromu - EuRoPol Gaz, właściciel rurociągu. Unia Europejska wymaga natomiast, by operatorzy gazociągów transportowych byli niezależni i zapewniali dostęp stron trzecich do usług przesyłu.

"Podpisanie wyżej wymienionej umowy pozwoli Urzędowi Regulacji Energetyki wydać decyzję o wyznaczeniu spółki Gaz-System jako operatora gazociągu jamalskiego na terenie Polski" - czytamy w informacji przesłanej we wtorek PAP.