Sondaż TNS OBOP został zrealizowany w dniach 7-10 października 2010 r. na reprezentatywnej, losowej ogólnopolskiej próbie tysiąca osób od 15. roku życia.

Zdaniem 19 proc. ankietowanych, zmiana waluty nie będzie ani korzystna, ani niekorzystna. 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie - poinformował TNS OBOP.

17 proc. chciałoby wejść do strefy euro szybko - najpóźniej w 2013 roku. Natomiast 19 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jak wynika z badania, Polacy boją się, że przyjęcie wspólnej waluty europejskiej niekorzystnie wpłynie na sytuację ich gospodarstw domowych. Tego zdania jest 58 proc. ankietowanych. 14 proc. uważa, że zmiany te będą korzystne, a w opinii 16 proc. wejście do strefy euro nie będzie miało wpływu na sytuację ich gospodarstw domowych. 12 proc. nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

Ankietowani nie mają także dobrego zdania na temat potencjalnego wpływu wspólnej waluty na gospodarkę kraju. 41 proc. uważa, że euro niekorzystnie wpłynie na polską gospodarkę. 33 proc. jest jednak przekonanych, że będzie odwrotnie i że wejście do strefy euro wywrze na nią pozytywny wpływ. W opinii 8 proc. zmiana waluty nie będzie miała istotnego znaczenia dla naszej gospodarki.