Przedstawiciele uczestniczących w projekcie instytucji poinformowali w środę w Ostrawie, że celem działań jest stworzenie map sytuacyjnych śląskich aglomeracji przemysłowych po obu stronach granicy: od Katowic po Opawę.

Głównym zadaniem będzie monitorowanie warunków meteorologicznych, ich ocena i badanie związku z zanieczyszczeniem powietrza. Obserwowane mają być przede wszystkim emisje pyłów, tlenku siarki, tlenku azotu oraz wybranych substancji organicznych, stwarzających zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

W pomiarach będą wykorzystywane najnowsze technologie

W pomiarach będą wykorzystywane najnowsze technologie, w tym stacje mobilne i samoloty. Dostęp do aktualnych danych ma być otwarty, publikowany na stronach internetowych. Oprócz stanu zanieczyszczenia, ogłaszane będą także informacje o zagrożeniach i środkach ostrożności.

"Obie strony zgodziły się, że będą wzajemnie wymieniać dane i udzielą sobie pomocy przy pomiarach" - powiedział koordynator projektu z ostrawskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Jirzi Bilek.