Na całym świecie powstają setki raportów i zestawień dotyczących tego, jak w warunkach coraz bardziej konkurencyjnej, wolnorynkowej gospodarki radzą sobie małe i duże firmy. Jednak jednym z najbardziej prestiżowych zestawień jest przygotowywany przez firmę doradczą Profiles International raport America’s Most Productive Companies, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie narzędzi oceny kadry menedżerskiej oraz specjalistów i jest obecna w 120 krajach.

Dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy z firmą BIGRAM, jedną z największych i najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce, na łamach „DGP” zostanie opublikowana po raz pierwszy w historii polska edycja tego rankingu. Dzięki niej będzie można się dowiedzieć, które z polskich firm są najbardziej wydajne i efektywne. BIGRAM to jedyny przedstawiciel w Polsce firmy Profiles International, która jest pomysłodawcą i wykonawcą oryginalnego amerykańskiego rankingu. BIGRAM jako Partner Profiles będzie uczestniczyć w międzynarodowym badaniu „Most Productive Companies”.

Jego metodologia jest prosta i czytelna. Dzięki temu można ze sobą porównywać jakość zarządzania zasobami ludzki oraz wydajność zarówno w gigantach, którzy są liczącymi się graczami na globalnym rynku, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach, które dopiero budują swoją pozycję rynkową. Polega ona na porównaniu przychodów z liczbą etatów w każdym przedsiębiorstwie.

Raport America's Most Productive Companies nie jest prostym zestawieniem, które wskazuje, kto jest najlepszy na rynku. Każda branża i każdy jej segment rządzi się swoimi prawami i inaczej reaguje na zmiany koniunktury gospodarczej. Dlatego zestawienie jest przygotowywane oddzielnie dla każdej branży i dla jej segmentów. Amerykańska edycja porównuje ze sobą ponad 2,2 tys. firm, które zatrudniają 20,7 mln pracowników. Są one podzielone na 17 branż, w których na potrzeby zestawienia dodatkowo wyszczególnia się 203 segmenty rynkowe.

Identycznie będzie także w polskiej edycji. Dodatkowo zestawienie pokaże, które z polskich przedsiębiorstw są gwiazdami na naszym rynku. Zgodnie z przyjętą metodologią będą to firmy o stabilnych wskaźnikach wydajności, które z roku na rok są poprawiane.

mga