Lokalizacja parku na teranie Wałbrzyskiej SSE gwarantuje możliwość prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej na preferencyjnych warunkach przeznaczonych dla firm działających na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

W DPIN planuje się koncentrację nowoczesnych usług konsultingowych, projektowych, a także firm spin-off i start-up zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które zajmować się będą komercjalizacją wyników badań, patentów i innowacyjnych pomysłów wdrażanych do przemysłu.

Nowe inwestycje na kwotę ponad 324 mln zł

Od początku 2010 r. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 20 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

Wśród najważniejszych inwestycji w 2010 r. znalazły się m. in. projekty firm: IBM Global Delivery Center oraz McKinsey Knowledge Center Polska we Wrocławiu. W trzecim kwartale zezwolenie na realizację projektów inwestycyjnych m.in. w podstrefie Nowa Ruda, Nysa oraz Bolesławiec otrzymały firmy: EIFELWERK Polska, VASCO DOORS oraz ELEKTROS.

Nowe zezwolenia w wałbrzyskiej strefie gwarantują łącznie zatrudnienie ponad 2,8 tys. nowych pracowników i realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 324 mln zł.