"W ogłoszonym wczoraj wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołanie PKN Orlen i uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd tym samym uchylił karę w wysokości 14 milionów złotych nałożoną na PKN Orlen przez Prezesa UOKiK" - napisano w komunikacie.

"Ponadto, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się z argumentacją PKN Orlen, iż decyzja Prezesa UOKiK dotknięta jest istotnymi wadami prawnymi i niezbędne jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego, a PKN Orlen nie nadużył pozycji dominującej na rynku glikolu monoetylowego" - dodano.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest prawomocny.