Jeszcze rok temu estońska gospodarka spadała w otchłań recesji. 14-procentowy spadek PKB był piątym najwyższym na świecie. W jaki sposób Tallinowi udało się tak szybko wrócić na ścieżkę wzrostu, zachowując przy tym jednocyfrowy dług publiczny?
W 2009 r. estońska gospodarka runęła o 14,1 proc.; gorzej było tylko w czterech krajach świata. W tym roku według MFW jako jedyna republika bałtycka zanotuje niewielki, 0,8-proc. wzrost (Nordea oczekuje nawet 1,8 proc.). W 2011 r. wzrost na poziomie 3,6 proc. ma być po Słowacji i Rumunii najwyższy w UE.
Gdy większość Europy zapomniała o kryteriach z Maastricht, pompując publiczne pieniądze w ratowanie gospodarek kosztem drastycznego wzrostu deficytu budżetowego, Tallin spełnił je i od stycznia przyjmie euro. – Zasługujecie na uznanie za konsekwentne prowadzenie rozważnej polityki – komplementował komisarz ds. gospodarki Olli Rehn. Kiedy międzynarodowe instytucje raczej obniżają europejskie ratingi, Standard & Poor’s podwyższył ocenę Estonii z A- do A, czyli do poziomu Polski. Tajemnica estońskiej drogi ku odbudowie tkwi w żelaznej dyscyplinie finansów publicznych i odważnych cięciach.

Kryzysowy szok

Kryzys był dla Estończyków szokiem. Niewielki kraj zdążył się przyzwyczaić do szybkiego wzrostu PKB, który od 14 lat z małym wyjątkiem 1999 r. nigdy nie spadł poniżej 6,5 proc. w skali roku. PKB w 2007 r. osiągnął 227 proc. wartości z 1994 r. Estończycy z entuzjazmem patrzyli w przyszłość, traktując szybko rosnący dobrobyt jako coś danego raz na zawsze. Tanie kredyty były normą. Od 2003 r. zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło pięciokrotnie.
W wyniku kryzysu gospodarka upadła aż o 18,2 proc. Władze od razu podjęły drakońską kurację, której głównym celem było niedopuszczenie do rozdęcia deficytu ponad dozwolone w strefie euro 3 proc. Mimo że przed kryzysem dług publiczny wynosił zaledwie 4,6 proc. PKB i był najniższy w Europie, deficyt budżetowy w 2009 r. udało się utrzymać na poziomie 2,6 proc. W Polsce, która jako jedyna w Unii nie zaznała recesji, był on tymczasem trzykrotnie wyższy, przez co wartość długu publicznego przekroczyła 50 proc. PKB.– Dla tak małej gospodarki najważniejsze jest, by nie stracić zaufania inwestorów. Utrzymanie deficytu w ryzach służyło także temu celowi – tłumaczy „DGP” Tonu Palm, główny ekonomista estońskiego oddziału Nordei. – Dzięki utrzymywanej w dobrych latach 2002 – 2007 nadwyżce budżetowej Tallin był w stanie zakumulować rezerwy. Nie było więc potrzeby zapożyczania się w czasie recesji – dodaje ekspert od przedsiębiorczości Andres Arrak.
Kolejne odważne decyzje następowały, w miarę jak pogarszały się dane gospodarcze. W lutym 2009 r. rząd zaoszczędził 6,6 mld koron (1,7 mld zł), obcinając pensje w budżetówce, emerytury i rezygnując z remontów dróg. W kwietniu zawieszono dotacje na fundusz emerytalny, rosnące bezrobocie wymogło zaś zwiększenie składki społecznej. Maj przyniósł podwyżkę VAT i akcyzy na paliwa, której towarzyszyły cięcia w budżetach poszczególnych ministerstw. Wreszcie w sierpniu o okrągły 1 mld koron (260 mln zł) obcięto budżet funduszu ubezpieczenia zdrowotnego. W sumie wydatki zredukowano o 10 proc.
14-proc. krach PKB w 2009 r. (większy odnotowali jedynie bałtyccy sąsiedzi oraz Armenia i Ukraina) wiązał się przede wszystkim z upadkiem eksportu. Mimo to żadna siła polityczna w Estonii nie wystąpiła z postulatem uelastycznienia kursu korony. – Nikt nawet o tym nie wspomniał. Byłoby to zresztą niemal niemożliwe z punktu widzenia naszego prawa. Sztywny kurs korony wobec najpierw marki niemieckiej, a potem euro utrzymujemy od 1992 r. – mówi nam Erik Terk, szef Estońskiego Instytutu Studiów nad Przyszłością. Po pierwsze deprecjacja waluty zniweczyłaby starania o euro, co nawet w recesji było dla rządu priorytetem.

Eksport motorem wzrostu

Opłaciło się. Eksport, odpowiadający za 80 proc. PKB, upadł co prawda w 2009 r. o 11,2 proc., jednak na placu boju pozostali najlepsi. Sprawdziła się stara zasada, że kogo kryzys nie zabije, tego wzmocni. Doświadczeni eksporterzy, gdy gospodarka zaczęła nabierać obrotów, szybko doszli do siebie.
– Powrót na ścieżkę wzrostu to przede wszystkim zasługa eksportu – mówi „DGP” austriacki ekonomista Sebastian Leitner. Także dzięki niemu z kopyta ruszyła produkcja przemysłowa. Od lipca 2009 r. do lipca 2010 r. wzrosła ona o 24,6 proc., najwięcej od dekady. – Estońska gospodarka jest silniej powiązana ze Skandynawią i Niemcami niż Łotwa, a do tego sprzedaje za granicę więcej towarów zaawansowanych technologicznie. Dlatego gdy pojawiły się ślady ożywienia w tych krajach, w ślad za nimi ruszył też PKB Estonii – dodaje Leitner. Do Tallina wrócił entuzjazm, który dobrze ilustrują wyniki giełdy. Indeks OMXT wzrósł w tym roku o 40,4 proc.
Mimo liberalnych zasad głoszonych przez rząd, nie cofnięto się przed wsparciem dla przedsiębiorców. Nie było to jednak znane z USA pompowanie publicznych pieniędzy na wykup niespłacalnych długów. Władze podwoiły nakłady na wsparcie przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw, szkolenia dla menedżerów i pracowników, inwestycje w nowe technologie czy wsparcie eksportu i turystyki. W sumie 115 mln euro. W rozruszaniu gospodarki pomógł niski udział sektora publicznego w PKB, wynoszący 18,6 proc. To niemal 10 pkt proc. mniej niż w Polsce.Znacznie zliberalizowano prawo pracy. W lipcu 2009 r. umożliwiono pracodawcom zwalnianie pracowników poprzez SMS bądź e-mail. – Najlepszym remedium na wyjście z kryzysu jest elastyczność rynku pracy – przekonuje Andres Arrak. Mimo to Tallinowi nie udało się uniknąć radykalnego wzrostu bezrobocia. Estonia zajmuje pod tym względem niechlubne trzecie miejsce w Unii. Bezrobocie sięga 18,6 proc., a wśród ludzi poniżej 25. roku życia przekroczyło 37 proc. Gorzej jest tylko w Hiszpanii i na Łotwie.
Ekonomiści przyznają, że wielką rolę w szybkim wyjściu z recesji odegrały rozmiary kraju. W Estonii mieszka zaledwie 1,3 mln ludzi. Gdyby wszystkich zmieścić w jednym mieście, na liście największych unijnych aglomeracji zajęłaby odległe, 12. miejsce. Kraj wielkości Mediolanu łatwiej postawić na nogi niż 38-mln Polskę. Mimo to unijni politycy stawiają Estonię za wzór. „Estonię uratowała jednomyślność. Miała odpowiedzialną i kompetentną władzę, która zareagowała na kryzys tak, jak było trzeba. Mobilizacją, maksymalizacją dochodów i redukcją wydatków” – pisał w lipcu na łamach dziennika „Hospodarske Noviny” minister finansów Słowacji Ivan Miklosz.
Niewielki bałtycki naród pozostaje informatycznym tygrysem Europy
W sprawnym prowadzeniu polityki państwa Estonii pomaga szeroko zakrojona informatyzacja. Obywatele kraju wszelkie sprawy urzędowe mogą załatwiać za pośrednictwem internetu. Od 2005 r. w ten sposób głosują w wyborach.
Stworzenie „e-Stonii” to świadomy wybór władz tego kraju. Decyzję o konsekwentnym dążeniu do masowej komputeryzacji społeczeństwa podjęto w 1996 r. jako część pakietu liberalizacji gospodarki i tworzenia ułatwień dla przedsiębiorców. Obecnie znakomita większość obywateli jest wyposażona w elektroniczne dowody osobiste zabezpieczone chipem i numerem PIN. Dzięki nim można komunikować się z władzami bez wychodzenia z domu, a nawet płacić za bilety autobusowe.
Dzięki cyfrowej rewolucji znacznie spadł poziom korupcji. Oceny w szkołach są wystawiane w elektronicznych dziennikach, apteki realizują elektroniczne recepty, a ponad 80 proc. płatników rozlicza się z fiskusem przez internet. Nawet karty do głosowania są wirtualne, choć akurat do tej nowinki Estończycy przyzwyczajają się powoli. W ostatnich wyborach lokalnych w 2009 r. z takiej możliwości skorzystał co dziesiąty wyborca.
mwp