Europa ma później zdecydować o nowym terminie emisji akcji.

W prospekcie emisyjnym Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA., zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego 21 maja 2010 roku, firma zapowiadała sprzedaż 3 145 400 akcji zwykłych na okaziciela. Miały one trafić zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Cena maksymalna akcji dla inwestorów indywidualnych miała zostać ustalona „około 7 czerwca”, i opublikowana w formie aneksu do prospektu następnego dnia, czyli wczoraj. I wtedy TU Europa postanowiła wstrzymać się z emisją.

Dzisiaj akcje spółki na GPW są notowane po 128 zł i lekko zyskują.