Firma handlowa PHU Binofach sprzedawała przez internet preparaty paramedyczne wspomagające odchudzanie. Na swej stronie przedsiębiorstwo nie zamieściło podstawowych informacji potrzebnych klientom. Nie podano na przykład zasad odstąpienia od umowy, a także danych o kosztach dostarczania towarów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie nałożył kary na właścicielkę tej firmy, gdyż uzupełniła ona stronę internetową o brakujące informacje.

Niezbędne dane

Każda firma oferująca produkty klientom drogą elektroniczną powinna przed dokonaniem transakcji dostarczyć zainteresowanym kupnem następujące dane:

● o imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, a także numerze rejestracyjnym,

● o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów,

● o kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,

● o terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,

● o miejscu i sposobie składania reklamacji,

● o prawie wypowiedzenia umowy.