Dlatego tak istotną sprawą jest należyta dbałość o strumień środków wpływających i wypływających z firmy na każdym etapie jej rozwoju. Często na rynku zdarzają się klienci, którzy sprzedają usługi i towary w bardzo dobrej dla siebie cenie, ale z odroczonym terminem płatności. Wpływy ze sprzedaży od odbiorców docierają do klienta nawet w wysokiej kwocie, ale z opóźnieniem. Co za tym idzie, klient nie ma wystarczających pieniędzy na obsługę bieżących zobowiązań. W ten sposób pojawia się realny problem z zachowaniem płynności.

Każda firma, aby istnieć na rynku, musi realizować sprzedaż, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym czy handlowym. Aby tego dokonać, wcześniej jednak zmuszona jest nabyć odpowiednie surowce, materiały, towary itp. W tym celu powinna uregulować dotychczasowe zobowiązania wobec danego dostawcy. Do tego potrzebuje pieniędzy.

Źródłem gotówki są przede wszystkim wpłaty od odbiorców, a jeżeli ich nie ma – pozostaje poszukać finansowania zewnętrznego. Celem produktów kredytowych udzielanych na prowadzenie działalności gospodarczej jest wspieranie klienta banku w przypadku wystąpienia przejściowych problemów płatniczych. Trudno przecenić rolę banku, który dostarcza kapitał obrotowy i poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa.

Różnorodne formy uzupełnienia kapitału obrotowego, czyli kredyty oraz różnego rodzaju formy faktoringu, to standardowa oferta większości banków.

Sztuką jest jednak znalezienie takiej instytucji finansowej, która będzie potrafiła elastycznie reagować na potrzeby firmy, oferując bądź gotowe rozwiązania, bądź produkty specjalnie szyte na miarę, dostosowując jednocześnie formy zabezpieczenia i terminy spłaty do specyfiki klienta.

Paleta produktów może być bardzo bogata. Banki zwykle udzielają kredytów obrotowych o zmiennym oprocentowaniu w złotych i w walutach obcych (w zależności od waluty kredytu, opartych na międzybankowych stawkach – WIBOR/EURIBOR/LIBOR 1M +marża). Podstawowymi produktami, którymi można finansować bieżącą działalność firmy, są: kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, kredyt obrotowy. Wybór formy zabezpieczenia i okresu spłaty dostosowywane są do potrzeb firmy.

Oferta jest skierowana do bardzo różnych podmiotów prawnych, nie tylko firm, ale również jednostek samorządów terytorialnych. Przykładem może być usługa emisji obligacji komunalnych, dostępna np. w Banku Millennium.