PKO BP chce się pozbyć niespłacanych zobowiązań klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjnych. Według informacji "Parkietu" najpóźniej do marca inwestorzy mogą składać oferty na wystawiony do sprzedaży portfel kredytów detalicznych PKO BP o wartości 500-600 mln zł.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że bank sprzeda w tym roku jeszcze jeden pakiet kredytów, zbliżonej wartości. Podobne plany pozbycia się kredytów zagrożonych mają też Bank Zachodni WBK, BGŻ, BPH, Fortis Bank i ING Bank Śląski. Potwierdzają to audytorzy, z którymi rozmawiał "Parkiet".

Sprzedaż wierzytelności poprawia płynność banków i pozwala na obniżenie wskaźnika kredytów nieregularnych.