"Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że mamy w tej kwestii bardzo podobne poglądy" - powiedział Tusk dziś podczas konferencji prasowej.

Przyznał, że zarówno Rada Polityki Pieniężnej, jak prezes NBP bardzo go wspierali w planie wejścia do strefy euro i liczy, że tak będzie nadal. Zaznaczył, że przyjęcie wspólnej waluty nie będzie jednak zależało od tego, czy te instytucje się porozumieją, tylko od tego, czy Polska spełni kryteria wejścia do strefy euro.

Zgodnie z tzw. kryteriami z Maastricht (konwergencji) inflacja nie może przekraczać w ciągu jednego roku o więcej niż 1,5 pkt proc. średniego wskaźnika inflacji z trzech krajów UE o najbardziej stabilnych cenach. Ponadto poziom deficytu sektora finansów publicznych nie może na trwałe przekroczyć 3 proc. PKB, a dług publiczny - 60 proc. PKB.

"Chciałbym, żeby Rada Polityki Pieniężnej była ciałem partnerskim"

Szef rządu odniósł się także do wybrania dziś przez Sejm Elżbiety Chojny-Duch i Andrzeja Bratkowskiego na członków Rady Polityki Pieniężnej. Jego znaniem, Rada Polityki Pieniężnej powinna od momentu wyboru "być ciałem odpornym na polityczne oczekiwania czy naciski".

"Chciałbym, żeby Rada Polityki Pieniężnej była ciałem partnerskim, nie tylko z mojego punktu widzenia, ale także wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego. Liczę także na to, że argumenty, jakie będzie formułował minister finansów czy ja w sprawach dotyczących kompetencji Rady Polityki Pieniężnej, będą wysłuchiwane; nie mówię, że akceptowane, ale wysłuchane" - powiedział premier. Dodał, że ma bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z ustępującymi członkami Rady.

Premier dodał, że nie spodziewa się "żadnych rewolucji" i oczekuje, że Rada będzie nadal stała na straży polskiego pieniądza. Zaznaczył, że liczy na tak wyważone decyzje Rady jak do tej pory.

W piątek Sejm wybrał Elżbietę Chojnę-Duch i Andrzeja Bratkowskiego na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Ich kandydatury zgłosili posłowie PO i PSL. Zastąpią oni Jana Czekaja i Mirosława Pietrewicza, których kadencja upływa 9 stycznia 2010 r. Kadencja trzeciego "sejmowego" członka kończy się 7 lutego 2010 r. Z kolei kadencja członków Rady powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 r., a sześcioletnia kadencja członków RPP powoływanych przez prezydenta upłynie w drugiej połowie lutego 2010 r.