Do 10 stycznia osoby, które rozpoczęły w ostatnim czasie pracę, mają czas na wybranie OFE. Te, które tego nie zrobią, 29 stycznia ZUS losowo przydzieli do OFE Aegon, Allianz, Amplico, AXA, Generali, Pekao albo Pocztylion. Te fundusze ostatnio miały lepsze wyniki od średniej.

Wspólnie z firmą Prego Finance postanowiliśmy sprawdzić, jak wyszły na losowaniu osoby, które nie zdecydowały się na samodzielny wybór funduszu. Analitycy tej firmy policzyli, jakie stopy zwrotu osiągnęły fundusze biorące udział w losowaniu. Analiza dotyczy okresów od dnia poszczególnych losowań do 24 grudnia 2009 r. Ostatni analizowany okres zaczyna się w styczniu 2008 r., gdyż trzy ostatnie losowania nie były analizowane.

– Wyłączyliśmy je z analizy ze względu na krótki horyzont czasowy – mówi Anna Wróblewska-Karasiuk z Prego Finance.

Ślepy los przynosił szczęście

Okazuje się, że nieco ponad 50 proc. rozlosowanych w ostatnich latach klientów może cieszyć się z wysokich zysków. Z analizy wynika, że szczególne powody do zadowolenia mogą mieć ci, którzy w poprzednich edycjach losowań trafili do OFE Generali. Ten fundusz na przykład od pierwszego analizowanego losowania, z lipca 2004 r., do 24 grudnia 2009 r. uzyskał stopę zwrotu w wysokości 56,2 proc. (najlepszy wynik ze wszystkich OFE). Także zyski osiągane w pozostałych siedmiu analizowanych okresach należały do najlepszych na rynku (to m.in. ten fundusz brał udział we wszystkich losowaniach, gdyż decydują o nich także wyniki inwestycyjne). To oznacza, że ci, którzy pod koniec stycznia zostaną przydzieleni do OFE Generali, mają szanse na dobre rezultaty w przyszłości.

Tylko nieco gorzej – ale cały czas powyżej średniej – zarabiał dla rozlosowanych klientów Amplico, który również weźmie udział w tegorocznym losowaniu.

Więcej informacji: OFE: na losowaniu można zyskać.

forsal.pl