"Już możemy powiedzieć, że Polska przejdzie przez kryzys bez recesji i jako jedyny kraj w UE i najlepszym wynikiem w OECD czyli organizacji do której należy 30 najbogatszych krajów świata. Jest to głownie dzięki elastyczności, odporności i efektywności polskich przedsiębiorców" - powiedział dziennikarzom Rostowski.

Minister finansów uważa również, że wielką zasługę ma całe społeczeństwo, które - mimo tego, że "opozycja i różni politycy próbowali wprowadzić Polaków w panikę" - nie dało się zastraszyć.

"Na trzecim miejscu jest to także skutek dobrej polityki rządu" - podsumował Rostowski.

PKB wzrośnie o 0,9% w tym roku i o 1,2% w przyszłym roku

W przyjętym we wrześniu projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zakłada, że PKB wzrośnie o 0,9% w tym roku i o 1,2% w przyszłym roku. Oczekuje też, że w 2011 r. PKB wzrośnie o 2,8%, w 2012 r. -o 3,0% i w 2013 -o 3,4%.

Według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB wyniesie 1,3% w 2009 r., a w kolejnym roku gospodarka przyspieszy do 1,8% wobec 5,0% wzrostu w 2008 r. W 2011 roku wzrost gospodarczy wyniesie już 3,2%.