"Na najbliższe lata będziemy się w Ministerstwie Gospodarki koncentrowali na sześciu kluczowych obszarach aktywności, aby w Polsce tworzyć najlepsze w Europie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej" - powiedział PAP Pawlak. Tych sześć priorytetów to: konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, lepsze regulacje, partnerstwo dla rozwoju, sprawne instytucje, "umiędzynarodowienie" gospodarki oraz bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne.

Wicepremier dodał, że takie priorytety zakłada strategia "kierunkowa", którą Ministerstwo Gospodarki przyjęło w 2007 roku i na podstawie której pracowało przez ostatnie dwa lata.

"Przykładem jest tu ustawa o wspieraniu innowacyjności, umożliwiająca tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, po drugie - lepsze regulacje" - wyliczył. Jako przykład ulepszania prawa przez jego resort Pawlak wymienił pakiet dla przedsiębiorczości, który - jego zdaniem - ułatwia zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Na jego podstawie wprowadzono m.in. "jedno okienko", gdzie przedsiębiorcy - w jednym miejscu - rejestrują działalność oraz upadłość konsumencką, umożliwiającą postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych.

"Po trzecie, partnerstwo dla rozwoju, a więc współpraca z partnerami społecznymi, szczególnie w Komisji Trójstronnej. Tu warte podkreślenia są rozwiązania pakietu antykryzysowego, uzgodnionego przez pracodawców i związki zawodowe, a potem wprowadzonego przez różne instytucje rządowe" - podkreślił Pawlak.

Pakiet antykryzysowy został wypracowany przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, a rząd przyjął go w czerwcu. Przewiduje on m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych postojem ekonomicznym w firmach, których obroty spadły na skutek kryzysu.

"Po czwarte, sprawne instytucje - szczególnie istotne w tym zakresie jest wprowadzenie w ciągu dwóch lat, w pełnym zakresie, systemu zarządzania jakością w Ministerstwie Gospodarki z elementami zapobiegania korupcji" - wymienił Pawlak. "Piąty priorytet to umiędzynarodowienie gospodarki" - dodał. Wyjaśnił, że ostatnie działanie obejmuje wspieranie współpracy międzynarodowej i misje gospodarcze.

"Widać to też wyraźnie, że w tych trudnych kryzysowych czasach Polska poprawia swoje saldo w handlu zagranicznym i utrzymuje dobrą pozycję gospodarczą" - zaznaczył wicepremier. Według danych resortu, polskie saldo obrotów handlowych od listopada 2008 roku do kwietnia br. wyniosło minus 1132,81 mln euro; podczas gdy za okres od stycznia do września 2008 roku saldo było o ponad 800 mln euro gorsze i wynosiło minus 1999,24 mln euro.

"Szóste działanie to bezpieczeństwo gospodarcze, w tym zwłaszcza bezpieczeństwo energetyczne; z konkretnych spraw należy wymienić "Politykę energetyczną do 2030 roku", Prawo energetyczne, które jest teraz procedowane w Sejmie, a także przygotowanie ostatnio porozumienia w sprawie dostaw gazu" - zauważył Pawlak. Dokument "Polityka energetyczna do 2030 r.", opracowany przez MG, rząd przyjął we wtorek; przewiduje on m.in. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii, oszczędzanie energii elektrycznej oraz przygotowania do wdrożenia energii z atomu.

Polska od ubiegłego roku negocjowała z Rosjanami dodatkowe dostawy gazu do Polski od 2010 r. w związku z wygaśnięciem kontraktu z RosUkrEnergo, który dostarczał do Polski 2,3 mld m sześc. gazu rocznie. PGNiG poinformowało niedawno, że porozumiało się z Gazpromem w sprawie zwiększenia łącznych dostaw z Rosji do 10,2 mld m sześc. rocznie, a także przedłużenia istniejącego kontraktu do 2037 roku. Ustalenia spółek muszą jeszcze parafować rządy Polski i Rosji.