Po półrocznym zastoju Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe odnotowuje wzrost sprzedaży drewna. Wszystko za sprawą rekordowo niskich cen.

– W związku ze słabnącym popytem odnotowaliśmy w tym roku spadek cen surowca drzewnego w porównaniu z 2008 roku – mówi Grzegorz Ślęzak z Wydziału Handlu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (LP).

Ceny drewna – po kilkuletnim stałym wzroście o 5–9 proc. rocznie – spadła w I półroczu średnio o 7 proc. Najmocniej potaniało drewno tartaczne – o 10 proc. Ceny papierówki spadły o ponad 4 proc. Teraz ceny surowca stabilizują się.

– Przekłada się to na zwiększone zakupy surowca drzewnego – z dostawą w II półroczu 2009 r. – przyznaje Grzegorz Ślęzak.

Jak dodaje dużym zainteresowaniem cieszy się papierówka iglasta i liściasta, a także drewno tartaczne iglaste w zachodniej części Polski. Mniejszym – surowiec tartaczny sosnowy we wschodniej części Polski. Spowodowane jest to tym, że na zachodzie kraju surowiec skupują głównie firmy z zagranicy.

Rekordowo niskie ceny przyciągnęły do Polski wielu przedsiębiorców zagranicznych. Tylko przez pierwsze pół roku wykupili oni tyle drewna, ile przez cały 2008 rok. Według Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD) drewno wykupują przede wszystkim Niemcy i Austriacy.

Zdaniem Sławomira Wrochny, prezesa PIGPD, surowca brakuje zaś dla rodzimych firm. W tym roku LP podniosły do 30 proc. ilość drewna sprzedawanego na przetargach, ale polskie tartaki przegrywają przetargi z zagraniczną konkurencją. PIGPD domaga się, by Lasy Państwowe prowadziły sprzedaż w formule umów długoterminowych, które zagwarantują tartakom stabilizację dostaw.

Z leśnych zasobów w Polsce korzysta niemal 8 tys. przedsiębiorstw, głównie małych i średnich tartaków o zasięgu lokalnym oraz zakłady przetwórstwa drzewnego. Sprzedaż w lasach państwowych odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem internetowych przetargów ograniczonych w portalu Leśno-Drzewnym, a także poprzez aukcje internetowe w aplikacji e-drewno.