Obecnie magazynami kawernowymi w Polsce dysponuje jedynie PKN Orlen, a konkretnie jego spółka zależna IKS Solino. Są już jednak kolejni chętni do budowy podziemnych magazynów na ropę. Zarówno Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) jak i Grupa Lotos, pomimo wielokrotnego potwierdzania chęci budowy kawern, nie podjęły bardziej zaawansowanych prac w kierunku ich realizacji.

– Więcej tu dyskusji niż realnej pracy i decyzji. Jeżdżąc wokół stacji paliw, nie zatankuje się samochodu. Mam wrażenie, że w tej sprawie cały czas kręcimy się dookoła – przyznaje Tomasz Chmal, ekspert ds. energetyki w Instytucie Sobieskiego.

W podobnym tonie wypowiada się Przemysław Wipler, dyrektor Instytutu Jagiellońskiego, a niegdyś szef Departamentu Dywersyfikacji Źródeł Energii w Ministerstwie Gospodarki. Jego zdaniem obie spółki nie są obecnie w stanie podjąć się realizacji tak poważnego projektu.

Kawerna to niewielkie zagłębienie w ścianie lub stoku skalnym powstałe w wyniku procesów naturalnych.

Być albo nie być

Szczególnie dużo znaków zapytania towarzyszy projektowi OLPP, w który niebawem zaangażuje się również PERN.

– Nie wiadomo, czy można w ogóle mówić o projekcie OLPP. Przez ostatnie 1,5 roku właściwie nic nie zrobiono oprócz tego, że OLPP na własną prośbę w wyniku przyjętej strategii postępowania wycofał projekt z dofinansowania poprzez środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zauważa Tomasz Chmal.

Jest to o tyle zaskakujące, że to właśnie OLPP powinno bardziej zależeć na uzyskaniu jak największego wsparcia dla tego pomysłu.

– Jeżeli prace nad projektem nie ruszą, to oznacza to w dłuższej perspektywie poważne problemy finansowe dla PERN i OLPP, ze względu na wycofanie dużych wolumenów ropy naftowej i paliw z ich magazynów naziemnych przy braku chociażby częściowej kompensaty ze strony przychodów z kawern – uważa Tomasz Chmal.

Po połączeniu z PERN-em sytuacja spółki wcale nie będzie lepsza. Już obecnie PERN ma poważny problem na głowie związany z budową BTS-2 przez Rosjan. Po zarzuceniu projektu budowy kawern sytuacja PERN będzie naprawdę trudna.

Jeszcze bardziej zdecydowanie na ten temat wypowiada się Przemysław Wipler.

– Jeśli powstaną kawerny, to w trakcie kilku lat zostaną skasowane wszystkie bazy OLPP nieoperujące przy rurociągach produktowych, firma ta dosłownie się zwinie. Dla OLPP realizacja tej inwestycji z jej udziałem to być albo nie być – zauważa Przemysław Wipler.