9 lipca 2009 r. spółka J.W. Construction otrzymała odpis wniosku złożonego z warszawskim Sądzie Rejonowym dotyczący ogłoszenia upadłości - podaje pb.pl.

Władze spółki zapewniają, że nie ma absolutnie żadnych podstaw faktycznych ani prawnych dla wniesienia wniosku o jej upadłość. Kondycja finansowa i stan majątkowy są dobre.

ab

Więcej czytaj: Dziennik.pl

dziennik.pl