Do 3 czerwca w placówkach Kredyt Banku będzie można kupić certyfikaty inwestycyjne funduszu KBC Poland Jumper 1 FIZ, pierwszego na polskim rynku funduszu inwestycyjnego o konstrukcji autocall, w którym zysk zależy od wartości indeksu WIG20. Czas trwania funduszu to minimum sześć miesięcy, a maksymalnie trzy lata.

KBC Poland Jumper 1 FIZ opiera się na zasadzie ustalenia jednej wartości początkowej w lipcu 2009 r. i przeprowadzaniu co sześć miesięcy obserwacji wartości indeksu WIG20.

Aby inwestor otrzymał 9 proc. zysk już po pół roku, a fundusz zapadł, wystarczy, że indeks WIG20 wzrośnie o 0,01 proc. względem wartości początkowej obliczanej w lipcu 2009 r. Jeśli indeks nie wzrośnie w pierwszej obserwacji, wówczas w lipcu 2010 roku KBC TFI dokona drugiej obserwacji. Jeśli wówczas indeks wzrośnie nawet o 0,01 proc. względem wartości początkowej, wówczas inwestor otrzymuje 18 proc. zysku i fundusz zapada itd., ewentualnie aż do lipca 2012 r. Jest to jednak propozycja dla zamożnych klientów. Minimalna wartość inwestycji to 250 tys. zł.

Bardziej dostępną ofertę znajdziemy w PKO TFI, który wprowadził właśnie na rynek program oszczędnościowy, w którym udział mogą brać też dzieci. Minimalne wpłaty, w zależności od rodzaju programu oszczędnościowego, wynoszą 100 zł lub 50 zł.

Wpłaty lokowane są w czterech subfunduszach o różnym stopniu ryzyka. Począwszy od subfunduszu, gdzie środki lokowane są głównie w obligacje Skarbu Państwa, a skończywszy na takim, który koncentruje się na inwestycjach w akcje. Decyzja o doborze subfunduszy należy do klienta.