Jak podaje BPH TFI, BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1 ma być odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy szukają szans na ponadprzeciętne zyski przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony kapitału.

– Mechanizm zabezpieczania osiągniętego zysku powinien być dodatkowym silnym magnesem – mówi Maciej Pieczkowski, dyrektor zarządzający w Departamencie ds. Klientów Zamożnych Banku BPH.

Minimalna wpłata do BPH Subfunduszu wynosi 1 tys. zł. Druga z nowości w BPH TFI to BPH Akcji Globalny, który inwestuje w fundusze zarządzane lub rekomendowane przez Franklin Templeton. Subfundusz oferowany jest w ramach funduszu otwartego BPH TFI Parasolowy. Podobnie jak BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1, będzie on do końca czerwca 2009 r. oferowany na wyłączność klientom Banku BPH. Minimalna wartość inwestycji również wynosi 1 tys. zł.

Union łączy subfundusze

Z kolei Union Investment TFI rozpoczął proces łączenia dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach UniFundusze FIO. Funduszem przejmującym jest UniAkcje Polska 2012, natomiast przejmowanym UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa. TFI 22 czerwca przestanie sprzedawać i odkupywać jednostki UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa. Następnego dnia właścicielom jednostek w subfunduszu przejmowanym zostaną przydzielone jednostki UniAkcje Polska 2012.

– Połączenie aktywów obu funduszy zwiększy potencjał inwestycyjny wzmocnionego dzięki tej operacji subfunduszu – mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI.

Umorzenia w funduszach

Tymczasem w funduszach inwestycyjnych nadal przeważają umorzenia jednostek. W kwietniu saldo nabyć i odkupień w ramach krajowych funduszy inwestycyjnych było już 18. miesiąc z rzędu ujemne i wynosiło 0,31 mld zł.

– Kwiecień był pod względem przepływów kapitału zbliżony do poprzednich dwóch miesięcy, co sugeruje pewną stabilizację rynku funduszy i oczekiwanie klientów na dalszy rozwój wydarzeń na rynku kapitałowym. Pozytywne jest to, że w minionym miesiącu fundusze wykazały jeszcze niższą niż w marcu wartość odkupień klientów – komentują analitycy Analiz Online, firmy monitorującej krajowy rynek funduszy.

Fundusze akcyjne, korzystając z dobrej sytuacji giełdowej, przyciągnęły w kwietniu najwięcej środków klientów (984 mln zł). Niestety, fundusze te wykazały również najwyższą w ubiegłym miesiącu wartość odkupień (943 mln zł), przez co saldo przepływu kapitału wyniosło w nich zaledwie plus 41 mln zł.