Półgrabski odpowiadał na pytania posłów PO o plan inwestycyjny resortu sportu na ten rok.

"Jeśli chodzi o inwestycje strategiczne w 2009 roku, to przeznaczyliśmy na nie kwotę 315 mln, z czego 180 mln to są zobowiązania wynikające z umów, czyli zadania kontynuowane i 135 mln to są nowe inwestycje strategiczne, które zostały w tym tygodniu zatwierdzone i to są inwestycje, które wymagają przyspieszenia" - powiedział wiceminister.

"W roku 2009 na inwestycje terenowe, czyli na bazy wojewódzkie przeznaczyliśmy kwotę 200 mln zł. Postanowiliśmy, po oszacowaniu środków funduszu (rozwoju kultury fizycznej - PAP), że dołożymy 24 mln na zwiększenie limitu wojewódzkich programów rozwoju bazy sportowej" - dodał.

Półgrabski poinformował, że MSiT prowadzi politykę inwestycyjną zgodną z przyjętą w 2007 roku Strategią rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku. Obejmuje ona przede wszystkim program inwestycji o szczególnym znaczeniu sportowym, czyli rozbudowę i remonty centralnych ośrodków sportu, tj. bazy dla szkolenia olimpijskiego i kadr narodowych.

"Drugi program to jest program wspierania wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej, program Moje Boisko 2012, czyli program budowy boisk wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz program Blisko Boisko, dla którego obecnie ministerstwo sportu i turystyki przygotowuje nowe założenia na rok 2009" - dodał.

Wyjaśnił, że jeśli chodzi o program inwestycji wojewódzkich podziału środków przyznanych przez resort sportu dokonują Sejmiki. "Najczęściej finansujemy obiekty takie jak baseny, sale gimnastyczne, hale sportowe lub centra rekreacyjne" - powiedział Półgrabski.