Na Słowacji PKB zmniejszyło się w ujęciu rocznym o 5,4 proc. To pierwszy kwartalny spadek w ujęciu rocznym od 2000 roku. W czwartym kwartale 2008 roku wzrost gospodarczy na Słowacji wyniósł 2,5 proc. w ujęciu rocznym.

Czeska gospodarka odnotowała najgorszy kwartał od ogłoszenia niepodległości w 1993 roku - spadek PKB w pierwszym kwartale 2009 roku wyniósł 3,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku 2008. W czwartym kwartale 2008 roku spadek PKB w ujęciu rocznym wyniósł tam 0,7 proc.

Na Węgrzech w pierwszym kwartale tego roku PKB spadło o 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i 5,8 proc. w ujęciu rocznym.

Znacząco spadło też PKB dwóch najnowszych członków Unii Europejskiej: Rumunii i Bułgarii.

Bułgaria, najbiedniejszy kraj w UE, odnotowała w pierwszym kwartale tego roku spadek PKB o 3,5 proc. w ujęciu rocznym - po raz pierwszy od rozpoczęcia obecnego światowego kryzysu gospodarczego. W czwartym kwartale ubiegłego roku PKB wzrosło tam o 3,5 proc.

Rumunia weszła oficjalnie w recesję po dziewięciu latach wzrostu gospodarczego. Spadek PKB w pierwszym kwartale tego roku wyniósł tam 2,6 proc. W ujęciu rocznym spadek PKB był jeszcze wyraźniejszy i wyniósł 6,4 proc. W czwartym kwartale 2008 roku rumuńskie PKB spadło o 3,4 proc. w ujęciu kwartalnym.