Między końcem marca 2008 r., a początkiem kwietnia 2009 r. liczba łączy szerokopasmowych w Polsce wzrosła o ok. 720 tys. – wynika z szacunków GP. Tempo wzrostu spada od połowy 2007 roku. W ostatnich trzech kwartałach liczba nowych klientów zdobytych przez dostawców w poprzednich 12 miesiącach oscyluje wokół 730 tys.

Można szacować, że w tym roku liczba nowych łączy szerokopasmowych nie przekroczy 700 tys.

– W kolejnych kwartałach przyrost liczby łączy może być niższy niż w analogicznym okresie 2008 roku – mówi Mirosław Godlewski, prezes Netii.

Spadek tempa wzrostu to m.in. efekt nasycania się rynku. Do szybkiego internetu wykorzystywanych jest 34,3 proc. łączy Telekomunikacji Polskiej (TP), ok. 1/3 gospodarstw domowych ma internet. Rośnie konkurencja ze strony bezprzewodowego dostępu do internetu dostarczanego przez sieci komórkowe. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w końcu 2008 roku miały one nieco ponad 1,64 mln klientów takich usług. Rosnący wpływ na sytuację może mieć także spowolnienie gospodarcze.

Na rynku internetu skończyła się wojna cenowa. Średni miesięczny przychód z łącza w Netii w I kwartale wynosił 59 zł, a w TP 59,7 zł. Dostawcy, zwłaszcza sieci kablowe, zaczynają oferować wyższe prędkości łącz bez podnoszenia ceny.

Z szacunków GP – nie obejmują one tzw. sieci osiedlowych – w Polsce jest 4,35 mln szybkich łączy internetowych. 51 proc. z nich obsługuje grupa TP. Wśród największych graczy są Netia (441 tys.), UPC Polska (410 tys.) i Multimedia i Vectra.

– Największymi konkurentami TP na rynku szybkiego internetu, są sieci telewizji kablowej – ocenia Maciej Witucki, prezes TP.

Ale i sieci kablowe spowolniły wzrost.

I kwartał potwierdził, że na rynku usług BSA (hurtowy zakup dostęp do internetu od TP) liczy się tylko dwóch graczy: Netia, która pozyskała 20 tys. klientów BSA i ma ich 248 tys., oraz PTK Centertel (zdobył 15 tys. klientów, ma ich 112 tys.). Pozostali, w tym Telefonia Dialog, Polska Telefonia Cyfrowa i Multimo, pozyskali w I kwartale 5 tys. klientów BSA i mają ich w sumie 28 tys.

Netia jest liderem na raczkującym rynku dzierżawy łącz od TP (usługa LLU). W końcu marca miała 3764 takich klientów. Grupa TP informowała, że w sumie z LLU korzysta 3,8 tys. klientów.

Mimo spowolnienia wzrostu rynku w I kwartale Mirosław Godlewski podtrzymał wczoraj plan zdobycia w tym roku ok. 112 tys. klientów. Netia nadal zakłada, że będzie przejmować lokalnych dostawców internetu (ISP). Nie ujawnia, ile łączy chce pozyskać, ani jakie kwoty chce wydać na przejęcia. W 2008 roku dzięki przejęciom ISP zdobyła 74 tys. klientów.