Zmiany mają pozwolić na udzielanie koncesji nie tylko, jak obecnie, osobom fizycznym i prawnym, ale też spółkom osobowym (spółki jawne, partnerskie i komandytowe).

Za nowelizacją głosowało 392 posłów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Projekt powstał z inicjatywy komisji nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo", która podkreśla w jego uzasadnieniu, że obecnie zachodzi nierówność podmiotów, ponieważ ustawa nie pozwala jedynie przyznawać koncesji spółkom osobowym z siedzibą na terytorium Polski. Koncesję można natomiast przyznać zagranicznym spółkom osobowym.

Nowelizacja ma też zabezpieczyć interesy przedsiębiorstw medialnych i ich pracowników na wypadek śmierci osoby, która uzyskała koncesję. Projekt zakłada bowiem, że wspólnicy spółek osobowych (za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) będą mogli przenosić prawa do posiadanej koncesji na te spółki.

Według komisji, projekt wyeliminuje sytuacje gdy - jak pokazał przykład szczecińskiej Telewizji Gryf - wskutek śmierci właściciela stacji (który miał uprawnienia koncesyjne), z dnia na dzień pracę straciła 40-osobowa załoga.

Stało się tak, ponieważ właściciel stacji miał imienną koncesję na nadawanie, a w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości zbycia lub przepisania koncesji.

Nowela trafi teraz do Senatu.