Jak wynika z przyjętej we wtorek przez rząd informacji na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2010, inflacja w 2010 roku powinna wynieść od 1,5 do 1,9 proc., a wzrost PKB ok. 0,5 - 1,3 proc.

Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak powiedział, że "na obecnym etapie wiedzy" operowanie przedziałami jest właściwe w prognozowaniu PKB oraz inflacji.

Jankowiak: podane przez rząd przedziały prognoz inflacji i PKB na 2010 r. są wiarygodne

Według głównego ekonomisty PRB, najbardziej prawdopodobna prognoza dla tych wskaźników na 2010 r. to wzrost gospodarczy na poziomie 1,2 proc., a inflacji 1,9 proc.

Zdaniem Jankowiaka, niewłaściwe jest to, że "prognoza PKB bierze pod uwagę tylko to, co się dzieje na rynkach globalnych, czyli w Stanach Zjednoczonych i strefie euro".

Ocenił, że w uzasadnieniu rządu nie ma mowy o tym, w jaki sposób na dynamikę PKB będą wpływały trudne warunki finansowania na rynku krajowym.

"Akcentowanie niepewności w otoczeniu zewnętrznym kontrastuje z całkowitym pomijaniem niepewności dotyczącym finansowania na rynku krajowym" - powiedział Jankowiak.

W opinii Andrzeja Sadowskiego z Centrum im. Adama Smitha, Polska ma szansę uzyskać lepsze wskaźniki makroekonomiczne niż te opublikowane we wtorek przez rząd.