Jest to zrozumiałe w sytuacji, gdy ponad połowa obrotów generowana jest za pośrednictwem internetu. Okazuje się natomiast, że po kilkunastu latach funkcjonowania giełdy, w coraz większym stopniu do lamusa odchodzi zapotrzebowanie na bliskość usytuowania punktów obsługi klienta biur maklerskich, gdyż tylko co trzynasty badany uznał, że ma to dla niego największe znaczenie. Wyniki te pokazują, a jednocześnie potwierdzają tezę, że rynek polski postępuje z duchem czasu, a inwestorzy coraz częściej sięgają do nowoczesnych źródeł dostępu do giełdy. Wyniki te sugerują również, że biura maklerskie powinny dokładać wszelkich starań, aby obok opłat i wielu innych ważnych czynników bardzo duży nacisk kłaść na ciągłe ulepszanie jakości oferowanych platform internetowych. Inwestorzy ankietowani przez SII najlepiej ocenili systemy internetowe DM BOŚ oraz DM BZ WBK. Najsłabiej została oceniona platforma CDM Pekao.

Obok platform inwestorzy dużą uwagę zwracają na poziom opłat (to oczywiste, że każdy chce wszelkie dodatkowe koszty związane z obsługą rachunku i transakcjami ograniczyć do minimum). W tym przypadku najbardziej zadowoleni są klienci DI BRE Banku. Dość wysoko oceniły pod tym względem swoich brokerów osoby korzystające z usług mBanku oraz DM BOŚ. Słabiej wypadli najwięksi brokerzy.

Pod względem jakości obsługi klienta najwięcej powodów do zadowolenia mogą mieć klienci DM ING. Broker ten zebrał wśród swoich klientów najwięcej pozytywnych ocen. Nieźle oceniono również Domy Maklerskie BOŚ i BZ WBK. Najmniej zadowolone ze swojego brokera były osoby korzystające z usług DM Millennium.

Trzeba się poprawić

W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpiła tylko niewielka poprawa w globalnej ocenie usług oferowanych przez polskich brokerów. To sygnał, że oferta polskich biur wciąż musi się poprawiać, tak aby sprostać rosnącym oczekiwaniom inwestorów, a także rosnącej liczbie osób zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Badania SII wskazują, że biura maklerskie największy nacisk powinny kłaść na rozwój systemów internetowych, w tym przede wszystkim na poprawę ich sprawności (bezawaryjności).

SII pyta klientów biur

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kolejny raz przeprowadziło Ogólnopolskie Badania Inwestorów, które służy m.in. lepszemu poznaniu potrzeb i preferencji inwestorów indywidualnych. W ankietach zadawano pytania dotyczące różnych kwestii związanych z rynkiem kapitałowym, w tym m.in. dotyczące biur maklerskich oraz potrzeb i oczekiwań inwestorów związanych z usługami brokerów

Piotr Cieślak

dyrektor ds. analiz SII