ZMIANA PRAWA

Projekt zakłada ograniczenie reglamentacji przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zmniejszenie liczby kontroli w firmach oraz uruchomienie jednego okienka przy rejestrowaniu przedsiębiorców.

Ograniczona reglamentacja

Z drugim etapem nowelizacji ustawy u swobodzie działalności gospodarczej Rada Ministrów ma zapoznać się dopiero w czerwcu. Jednak już teraz wiadomo, że najbardziej zmieni się sposób prowadzenia kontroli w firmach. Projektuje się też ograniczyć zasady stosowania reglamentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ujednolicone przepisy

Oprócz zmiany przepisów dotyczących kontroli w firmach proponuje się przeprowadzenie nowelizacji ustaw regulujących działalność poszczególnych inspekcji, które kontrolują przedsiębiorców. Teraz niektóre procedury związane z prowadzeniem kontroli są zupełnie inaczej unormowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej niż w przepisach szczególnych. W dodatku podczas kontroli inspektorzy powołują się na przepisy ustaw, na podstawie których zostali powołani i które dają im więcej uprawnień niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Nie biorą przy tym pod uwagę, że w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej istnieje przepis, który stanowi, że organy administracji kontrolują przedsiębiorców na zasadach w niej określonych, więc tylko w sprawach tam nieuregulowanych stosuje się przepisy szczególne. Dlatego konieczne jest ujednolicenie tych wszystkich ustaw, usunięcie z nich rozbieżności.

Krótsze kontrole

Różnice dotyczą przede wszystkim liczby kontroli, które mogą być jednocześnie prowadzone w tej samej firmie przez kontrolerów z różnych inspekcji, rozpoczynania kolejnej kontroli. Projektuje się też znaczne ograniczenie, a nawet być może zlikwidowanie, kontroli prowadzonych na podstawie legitymacji, a także ograniczenie czasu trwania kontroli prowadzonych przez ten sam organ w jednym roku u tego samego przedsiębiorcy.