Nasz prywatny portfel kredytowy rządzi się podobnymi prawami jak biznes. Optymalnym rozwiązaniem dla finansowania bieżących wydatków jest kredyt odnawialny. Natomiast dla zainwestowania w trwałe składniki majątku, zwłaszcza we własne mieszkanie lub dom najlepszym produktem jest kredyt hipoteczny.

Atuty kredytu odnawialnego

Kredyty odnawialne zaliczają się do najniżej oprocentowanych pożyczek gotówkowych, a więc takich, gdzie kredytodawca nie dyktuje nam i nie kontroluje na bieżąco na co będziemy wydatkowali pożyczone pieniądze. Obecnie takie kredyty oprocentowane są na poziomie 11-14 proc. rocznie, podczas gdy inne kredyty i pożyczki gotówkowe, zwłaszcza udzielane w ekspresowym tempie i wedle uproszczonych procedur, obciążone są rocznym oprocentowaniem 22-28 proc.

Oprócz relatywnie niskiego oprocentowania kredyty odnawialne mają wiele innych zalet, pozytywnie wyróżniających je spośród innych kredytów gotówkowych. Znaczną dogodność stanowi jednorazowe zawieranie umowy kredytowej. W większości przypadków kredytobiorca podpisuje tylko jedną roczną umowę z bankiem, która następnie odnawia się co roku na kolejne 12 miesięcy, o ile tylko kredytobiorca dotrzymywał warunków. Przede wszystkim nie dopuścił do powstania niedozwolonego salda debetowego. Wówczas przy odnowieniu umowy bank pobiera jedynie roczną prowizję. Zazwyczaj jest to 0,5-1,5 proc. przyznanego limitu kredytowego.

Korzyści z kredytu

Za tę cenę kredytobiorca ma do swobodnego dysponowania kwotę równowartą zazwyczaj sześciomiesięcznym stałym dochodom. Co istotne, oprocentowanie jest naliczane jedynie w odniesieniu do aktualnego długu (wykorzystanej części limitu), jak i okresu korzystania. Tymczasem w przypadku każdego innego kredytu gotówkowego rozliczanego w systemie miesięcznym, umowa zakłada, że rata kapitałowa spłacana jest określonego dnia miesiąca, a odsetki naliczane są za okres 30 dni. Jeśli więc nawet kredytobiorca spłaci kolejną ratę 2-3 tygodnie wcześniej, i tak obciążony zostanie odsetkami za pełny miesiąc.

Ważne jest też to, że jedynym zabezpieczeniem żądanym przez bank jest regularny wpływ na konto stałych dochodów oraz zlecenie posiadacza konta do automatycznego pobierania przez bank odsetek oraz prowizji.

Kredyty hipoteczne są z kolei najtańszymi kredytami długoterminowymi. Wiąże się to z zabezpieczeniem zobowiązania wobec banku w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Ponieważ uznawane jest ono za najlepszą formę zabezpieczenia, co jest równoznaczne z najniższym z możliwych ryzyk podejmowanych przez bank przy pożyczaniu pieniędzy, banki mogą stosować oprocentowanie niewiele wyższe od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W praktyce jest to suma oprocentowania stosowana na komercyjnym rynku bankowym, a więc uśrednione oprocentowanie stosowane przez banki wzajemnie pożyczające sobie pieniądze (WIBOR, LIBOR itp.), powiększona o marżę banku, która w przypadku kredytów hipotecznych najczęściej wynosi 1-2 proc. pożyczanej sumy.

Ponieważ jednak kredyt hipoteczny udzielany jest na wiele lat, często 30, a nawet dłużej, procedura jego uzyskania jest długa i często kłopotliwa. To niewątpliwie największa wada produktów z tej grupy.

Można by uznać, że idealny produkt bankowy powinien łączyć zalety kredytu odnawialnego z kredytem hipotecznym. I takie założenie legło u genezy takiego produktu skonstruowanego przez mbank, a nazwanego planem finansowym. Obecnie zaś oczywiście pod innymi, własnymi nazwami oferowanego przez inne banki.

Zalety planów finansowych

Plany finansowe mają kształt pożyczek lub kredytów hipotecznych. By więc ubiegać się o plan, trzeba albo posiadać nieruchomość z czystą księgą wieczystą, albo np. finansować budowę takiej nieruchomości, która docelowo będzie zabezpieczona poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej. Jednak od standardowych kredytów i pożyczek hipotecznych różni się trybem rozliczeń. W przypadku planów trzeba regulować co miesiąc ustaloną kwotę kapitału i odsetek, ale ich zapłata powoduje, że spłaconą część kapitałowa można ponownie pożyczyć. Ma więc zastosowanie mechanizm właściwy kredytom odnawialnym. Ponadto zazwyczaj plany są rozliczane jak kredyt odnawialny, czyli odsetki nie są naliczane w trybie miesięcznym, ale każdy wpływ środków na rachunek traktowany jest jak spłata części pożyczonego kapitału.

JAK TO ZROBIĆ...

Jak zbudować plan finansowy

PROBLEM:

Często korzystamy z kredytów. Potrzebujemy pieniędzy na kupno mieszkania lub domu. Do tego niezbędny jest nam samochód na kredyt oraz środki na bieżące wydatki.

ROZWIĄZANIE:

Jeśli tylko pozwala na to nasza zdolność kredytowa, możemy zaciągnąć oddzielny kredyt hipoteczny, kredyt odnawialny oraz dodatkowo ratalny na samochód. Zamiast tego możemy od razu poszukać banku oferującego produkt z kategorii planów finansowych. Mocą jednej umowy uzyskamy środki na wszystkie wydatki. Ponadto spłacając zobowiązanie będziemy mogli spłaconą część długu ponownie wykorzystywać w formie pożyczki lub kredytu, bez podpisywania kolejnych umów kredytowych, nawet przez resztę swojego życia.

Ważne!

Niezależnie od obowiązujących stóp procentowanych, kredyt odnawialny jest oprocentowany średnio o połowę niżej od innych kredytów gotówkowych udzielanych konsumentom