W przeprowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w połowie 2017 r. badaniu 40 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że koniunktura gospodarcza się poprawia. W analogicznym okresie 2016 r. twierdził tak niespełna co czwarty przedsiębiorca. Również nastroje przedsiębiorców się poprawiają. Prawie co czwarta firma była w czerwcu 2017 r. przekonana, że koniunktura się poprawi, rok temu twierdziło tak 18 proc. z nich. Nastroje inwestycyjne zaś wpływają na wydatki (także inwestycyjne), które poprawiają koniunkturę. Nakłady sektora MSP na inwestycje razem z wydatkami na zakup używanych środków trwałych to 45 proc. tej wielkości dla firm ogółem. Co czwarty przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ponosi też nakłady na innowacje (rosną średniorocznie o 8,3 proc.), a nakłady na działalność badawczo-rozwojową wzrastają o 24,3 proc. Tak więc małe i średnie przedsiębiorstwa, które dostrzegają poprawę, same tę poprawę wypracowują i umożliwiają.

Są branże, w których mniejsze firmy mogą bardzo skorzystać z poprawiającej się koniunktury – więcej pieniędzy na rynku, wyższe dochody rozporządzalne w gospodarstwach domowych (także dzięki programowi „Rodzina 500+”) są już odczuwalne w sektorze handlowym. Zdecydowanie pnie się do góry zwłaszcza branża e-commerce, która w Polsce przeżywa bezprecedensowy rozkwit. Za nią zaś sektor transportowy i logistyczny.

Żeby skorzystać z szans, pomocne mogą się okazać szkolenia, które dla osób prowadzących działalność gospodarczą przygotował PKO Bank Polski w ramach cyklu „Dzień dobry Biznes!”. Warsztaty odbywają się łącznie w 12 miastach w całej Polsce (najbliższe jutro w Radomiu, kolejne 23 listopada o godz. 9.00w Hotelu De Silva w Piasecznie,). Każde spotkanie podzielone jest na trzy części prowadzone przez ekspertów (np. komunikacji i marketingu internetowego) i praktyków biznesu. Tematy warsztatów to: „Marketing za zero złotych” – czyli jak trafić w dobrą grupę odbiorców, budować zasięg i przywiązanie do marki; „Networking w biznesie: budowanie dobrych relacji” czy „Myśl jak klient – cykl zakupowy”. Szczegóły dostępne na stronie: https://www.pkobp.pl/lpk/wznies-swoj-biznes-na-wyzszy-poziom/

Tekst powstał przy współpracy z PKO Bankiem Polskim