Vodafone, który jest w sporze z innymi akcjonariuszami operatora sieci Plus, zabiegał o spotkanie od wielu tygodni. Resort twierdził, że będzie możliwe po ogłoszeniu przez wiedeński sąd arbitrażowy wyroku w sprawie sporu o zasady sprzedaży przez duński TDC pakietu 19,61 proc. akcji operatora. W praktyce to spór o pozycję Vodafone w polskiej spółce.

Dziś Polkomtel kontrolują PKN Orlen, KGHM, PGE i Węglokoks. Przeciąganie sfinalizowania transakcji z TDC leży w interesie Vodafone: umowa o zasadach odkupienia akcji wygasa w marcu 2009 r. W końcu lutego, w wywiadzie dla GP, minister Aleksander Grad stwierdził, że polscy akcjonariusze powinni zachować akcje operatora.

W tym tygodniu może się rozstrzygnąć sprawa zmian w zarządzie Polkomtelu, w tym odwołania prezesa Adama Glapińskiego oraz wysokości dywidendy z 1,3 mld zł ubiegłorocznego zysku netto. Na piątek zaplanowano posiedzenie rady nadzorczej spółki.