W przyszłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego przekaże ostatnie informacje i odpowiedzi na zapytania Komendy Rejonowej Warszawa-Wola.

Sprawdzana jest podstawa prawna działalności Finroyal oraz to, czy polega ona na przyjmowaniu depozytów, na co trzeba mieć zgodę nadzoru finansowego.

- Pod koniec stycznia zgłosiła się do nas osoba prywatna, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podając w wątpliwość wiarygodność funkcjonowania Finroyal i powołała się na nieścisłe informacje występujące na stronie internetowej firmy - mówi Krzysztof Nowak z Komendy Rejonowej Warszawa-Wola.

W związku ze złożeniem zawiadomienia Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą tej komendy wszczęła dochodzenie. Do kilku instytucji skierowane zostały zapytania dotyczące charakteru działalności Finroyal w Polsce. Informacje w tej sprawie dostarczy m.in. Komisja Nadzoru Finansowego.

- Ustalenia przekazujemy organom ścigania, najpóźniej w przyszłym tygodniu zostaną przekazane odpowiedzi - mówi Łukasz Dajnowicz z KNF.

Firma Finroyal FRL Capital Limited nie działa na podstawie polskiego prawa ani nie zgłosiła polskiemu nadzorowi zamiaru podjęcia działalności transgranicznej. KNF wpisała spółkę na swoich stronach internetowych w sekcji ostrzeżenia.

Przedstawiciele spółki uważają, że KNF postąpiła niezgodnie z prawem, i domagają się wykreślenia z tej listy.

- Jeśli tak się nie stanie, pozwiemy Urząd KNF i będziemy dochodzić swoich roszczeń. Wprawdzie żaden z naszych dotychczasowych klientów nie zrezygnował, ale mamy sygnały, że wielu wstrzymało się z podjęciem współpracy z naszą firmą, właśnie ze względu na fakt umieszczenia jej w sekcji ostrzeżenia - mówi Andrzej Korytkowski, przedstawiciel biura operacyjnego firmy Finroyal.

Spółka złożyła skargę do Komisji Europejskiej zarzucając KNF dyskryminację. Andrzej Korytkowski podkreśla, że firma nie prowadzi działalności polegającej na zbieraniu depozytów. Oferuje kontrakty lokacyjne.

Pieniądze powierzone Finro- yal przez klientów nie są gwarantowane przez żadną zewnętrzną instytucję.

ZE STRONY PRAWA

Ustawa Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r., art. 171. 1. Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 5 mln zł i karze pozbawienia wolności do lat trzech.